Numele si prenumele: Văcariu Constantin Aurelian

Nr. Telefon mobil: 0755157533

E-mail: primar@primariaarpasudejos.ro

 

 

 

 

Adresez salutul meu personal tuturor care viziteaza această pagina web, iar din partea comunitaţii pe care o reprezint, urez bun venit celor care deschid acest site, pentru a afla cât mai multe despre comuna Arpaşu de Jos. Aveţi in aceste pagini o imagine de ansamblu a comunei Arpaşu de Jos, acest site se doreşte a fi un instrument de comunicare rapid si eficient între Primărie si cetaţenii comunei, dar si o modalitate de a ne face cunoscuţi in ţara si peste hotare, să transpunem peste tot in lume trecutul si prezentul localitaţii si  pentru a-I deschide viitorul, promovându-i imaginea. Sper ca prin informaţiile pe care le vom furniza, vom crea un permanent contact cu tot ce se întamplă in comuna Arpaşu de Jos. Ca primar al acestei comune, am incercat ca tot ceea ce întreprind  să fie in interesul comunitaţii, fiind conştient de gradul de responsabilitate pe care mi l-am asumat. Vă invit deci,c etaţeni ai comunei Arpaşu sa faceţi aprecieri si propuneri privind dezideratele de viitor, iar noi vi le vom analiza cu mare atenţie si ne vom stradui să le punem in practica  in folosul comunitaţii noastre. Vă asigur că voi fi reprezentantul dumneavoastră in toate întalnirile mele.Vă ofer acest website ca o apropiere de autoritaţile locale, ca un permanent partener de dialog si ca un privilegiu de a face cunoscută comuna noastra tuturor. Stimaţi vizitatori ai acestui site, răsfoiind informaţiile si imaginile despre comuna Arpaşu de Jos, vă invit sa ne cunoasteţi comuna, modul de viaţa,să ne fiţi alături de sărbatori si să fiţi partenerii nostri la nevoie. Tuturor care vizitaţi comuna Arpaşu de Jos virtual vă adresez salutul meu si al întregii echipe din Primărie, transmiţandu-vă si următorul mesaj: ,,A FI ÎMPREUNA ESTE UN ÎNCEPUT, A LUCRA ÎMPREUNA ESTE UN SUCCES, A RĂMANE ÎMPREUNA ESTE UN PROGRES”(Henri Ford).Să rămanem împreună într-un progres continuu al comunei noastre.

Cu respect,
VĂCARIU CONSTANTIN-AURELIAN
Primarul comunei Arpaşu de Jos

 

 

CONSILIER PERSONAL AL PRIMARULUI

Dobrilă Silviu – tel. 0725659476